ANA SƏHİFƏ Sayta başqa dillərdə baxa bilərsiz:

"Hz.Peyğəmbər (səv), insanların ən xeyirlisi insanların faydalı olanıdır"

Ey iman gətirənlər! Allaha və Peyğəmbərə itaət edin və əməllərinizi puç etməyin!

(Muhəmməd surəsi / 33)

◊   NAMAZIN FƏZİLƏTİ  

Quranda və sünnədə ibadətlər detallarıyla izah edilmişdir. İslamın beş təməl şərti kapsamdaki fərz olan ibadətləri Peyğəmbərimiz (səv) belə yekunlaşdırır: "İslam dini beş əsas əsas üzərinə bina edilmişdir. Allahdan başqa heç bir tanrı olmadığına, Məhəmmədin Onun qulu və elçisi olduğuna şahidlik etmək, namaz qılmaq, oruc tutmaq və həcc etməkdir. " (Buxari, İman 1, 2, Təfsiri surə (2) 30; Müslim, İman 19-22. Ayrıca bax. Tirmizi, İman 3; Nəsai, İman 13)

Bir ayədə Rəbbimiz namazla əlaqədar olaraq belə buyurur:

Kitabdan sənə vəhy olunanları oxuyub namaz qıl. Həqiqətən, namaz çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir.
Allahı yada salmaq isə (ibadətlərin) ən əzəmətlisidir. Allah nə etdiklərinizi bilir.

 

Peyğəmbərimiz (səv), axirətdə mühasibliyi ediləcək ilk əməlin namaz olduğu və qulun namazları tamamsa xilas olacağını əks halda ziyana uğrayacağını buyurmuşdur. (Tirmizi)

 Hz. Ömərdən rəvayət edilən bir hədisdə, "Rəsulullaha Allahın ən çox sevdiyi saleh əməl nədir" deyə soruşulur. Hz. Məhəmməd (səv): "Vaxtında qılınan namazdır. Kim namazını tərk etsə onun dini yoxdur. Namaz İslam dininin dirəyidir deyə buyurur." (Beyhaki)

 Peyğəmbərimiz (səv) möminlərin üzərinə fərz olan beş vaxt namaz içərisində ən çox səhər və ilkindi namazları üzərində dayanmışdır. Bu namazlarda vasvasılıq göstərənləri cənnətlə müjdələmişdir. (Buxari)

 Özü namaz mövzusunda ən kiçik bir zəiflik göstərməmiş, əksinə ayaqda dayanacaq halı qalmayıncaya qədər namaz qılmağa davam etmişdir. Bir səhabə cənnətlə müjdə halda nə üçün özünü bu qədər yorduğunu soruşduğunda Rəsulullah belə cavab verir:

"Rəhm şükür edən bir qul olmayımmı?" (Əhməd)

 Rəsulullah Əfəndimiz (səv)'in namaz ilə əlaqədar bəzi hədisləri bunlardır:

"Beş vaxt namaz, qapısının qarşısında axıb gedən və insanın hər gün içində beş dəfə yuyunduğu suyu gur çay kimidir." (Müslim)

"Namaz, insan ilə küfr arasında bir pərdədir. Namazı tərk etmək bu pərdəni qaldırmaqdır." (Müslim)

"Onlarla bizim aramızda əlamət-i farika namazdır. Buna görə də, namazı tərk edən kafirlərə benzemiştir." (Tirmizi)

"Camaatla qılınan namazın savabı tək başına qılınan namazdan iyirmi dərəcə üstündür." (Buxari)

"Möminlər şam namazı ilə səhər namazındaki savabı bilsəydilər iməkləyərək də olsa bu namazları camaatla qılmağa gəlirdi." (Buxari-Müslim)

"Bir kimsə evində gözəlcə təmizlənir və Allahın fərzlərindən birini ifa etmək məqsədi ilə məscidlərdə birinə gedərsə, atdığı addımlardan biri günahlarını silər digəri də onun dərəcəsini yüksəldər." (Müslim)

"Namazda insanların ən böyük savab sahəsi, məscidə ən uzaq olanıdır." (Buxari)

"Məscidə davam edənin imanına şahidlik edin." (Tirmizi)

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) namazda saqqalı ilə oynayan bir adam gördü və 'əgər bunun ürəyində huşu olsaydı digər üzvlərindən da olar və saqqalı ilə oynamazdı' buyurmuşdur. (Tirmizi)

"Qırx il gözləmək namaz qılanın qarşısından keçməkdən daha xeyirlidir." (Bəzzar)

"Bir zaman gələcək məscidlərdə dünya işləri danışacaqlar, Allah qatında onların bir dəyəri yoxdur. Əsla onlarla düşüb qalxmayın." (Beyhaki)

Rəsulullah hər fərz namazın arxasından bu duanı oxuyardı: "Yegane olan Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Onun heç bir şəriki yoxdur. Mülk Onundur. Həmd Ona məxsusdur. Onun hər şeyə gücü yetər. Allahım sənin verdiyinə heç maneə yoxdur. Sənin vermədiyini verə biləcək yoxdur. Heç kimə sahib olduğu mövqe və sərvəti, sənə qarşı qoyub fayda verməz. " (Buxari-Müslim-Nəsai)

Hər namazdan sonra otuz üç dəfə "Sübhanallah", otuz üç dəfə "Elhamdülillah" və otuz üç dəfə "Allahu Əkbər" deyib üzə tamamlamaq üçün bu duanı oxumağa təşviq etmişdir: "Yegane Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Onun ortağı yoxdur. Həmd Ona məxsusdur. Onun hər şeyə gücü yetər. " (Müslim)

Namazdan ən əhəmiyyətli ünsür huşu içində olmasıdır. Rəsulullah Əfəndimiz namazdakı huşuyu yakalamamız üçün bizə belə bir tövsiyə etmişdir: "Namaz etdiyin vaxt, nəfsinə, nəfsinin istəklərinə və ömrünə vida edən, mevlasına təvəccöh edən kimi namaz qıl." (İbn-i Macə)

 Hz. Aişə, Rəsulullah Əfəndimiz (səv)'in namaz mövzusunda nə qədər diqqətlə dayandığını belə izah etməkdədir: "Peyğəmbər Əfəndimiz bizimlə, biz də onunla söhbət gülər və söhbət edərdik. Lakin namaz vaxtı gəlincə, əzəmət-İlahidən olacaq, sanki O bizi bilməz və bizdə Onu bilməz və bir-birimizi tanımaz kimi olardıq. "

 

 

ANA SƏHİFƏ

Müəllif Haqqında      Digət saytlar      Quran-ı Kərim

   Bizə dəstək olun      Kitablar      Filmlər      Məqalələr      Hədislər

Saytı mənbə göstərərək çoxalda və köçürə bilərsiniz.

www.adnanoktar.az